Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, căn do và nhận diện các diễn tả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những miêu tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo chậm tiến độ, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đầu tiên là phai lạt tuyệt vời bí quyết mạng; dao động, sút giảm niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa thị trấn hội; hiềm nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống trình bày ở các nội dung như: tư nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng chủ nghĩa, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu dọn tư nhân, ko quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, suy bì, bì, không muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, tham ô, tham nhũng, thao túng trong công tác cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận diện là bộc lộ suy thoái đạo đức, lối sống.

biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong ngừng thi côngĐây với việc đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"; phản chưng, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, chế độ mang toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 hàng ngũ nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

có một trong những tiêu chí "củng cố niềm tin của nhân dân đối có Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, giám định đúng sự thật", quyết nghị đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp các cấp uỷ, đơn vị Đảng cần tụ họp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, mang hiệu quả.

1 là,về công việc chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ họp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự cấp thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng thông minh và tăng trưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2 là, về cơ chế, chính sách. các ngành uỷ, đơn vị Đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người mang chức, sở hữu quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu nghĩa vụ đến đó; phân định rõ thẩm quyền và nghĩa vụ tập thể, tư nhân trong từng giai đoạn giải quyết công việc và với chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

cương quyết chắt lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối sở hữu cán bộ khiến việc kém hiệu quả, ko hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm phải chăng mà ko chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công việc, nhất là cán bộ lãnh đạo, điều hành và người đứng đầu. Trước mắt, kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

các ngành uỷ, công ty đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm luật pháp về quản lý, quản lý bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thụ động, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong quản lý, tiêu dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá tổ chức nhà nước, tài chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, thương chính, phân bổ, quản lý và tiêu dùng biên chế...

lực lượng nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn với việc hoàn thiện quy định về công ty, bộ máy và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong lành về chính trị trong nội bộ, đầu tiên là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các quyết nghị, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản không đúng, không liên quan hoặc thực hành ko nghiêm chỉnh các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hiện có hiệu quả...

nâng cao thẩm quyền và đề cao phận sự người đứng đầu trong việc lâm thời đình chỉ công việc cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc có tín hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng lúc, xem xét tư cách đảng viên và kết hợp sở hữu những cơ quan chức năng sở hữu biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc sở hữu tín hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của quần chúng. # và mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phố hội. các đơn vị quản lý uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hành nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của chiến trường Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - phường hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và dân chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, vun đắp chính quyền.

nâng cao cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của chiến trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phường hội, của dân chúng, tin báo và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân kiểm tra. Trước mắt, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những trắc trở phản ứng của dân chúng...

Toàn văn: quyết nghị Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường vun đắp, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những thể hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên trả lời, thiết kế, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

cung ứng hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới khung thành, lưới cầu môn và các phụ kiện sân bóng khác!

trả lời chuyên nghiệp 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến phố tới văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ trục đường đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét